onsdag 22 april 2015

Lägligt, lagligt eller olagligt?

I dag går debatten vidare om återremissen vid måndagens kommunfullmäktige angående ansvarsfriheten. Katrineholms-Kurirens artikel berättar att kommunsekreterare Gunnar Westermark efter beslutet kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som hävdat att en revisionsberättelse inte kan återremitteras.

Nej, det kan säkert vara så. Det beslut som vi i kommunfullmäktige hade att fatta, handlade inte om att ta ställning till revisionsberättelsen. Beslutet vi skulle fatta var konsekvenserna av berättelsen, alltså att kommunfullmäktige skulle uttala sig om ansvarsfriheten. Det beslutsförslag som var framskrivet, av kommunsekreteraren på uppdrag av fullmäktiges presidium, innehöll inte något ställningstagande till revisionsberättelsen utan handlade om att ge alla styrelser och nämnder ansvarsfrihet, grundat självklart på vad revisorerna hade sagt.

Det debatten sedan handlade om var om de nya fakturorna som rör projektet Logistikcentrum kunde påverka beslutet om ansvarsfrihet. Någon behövde titta på detta innan ansvarsbeslutet för ansvarig nämnd, i det här fallet kommunstyrelsen, kunde få beslut om ansvarsfrihet.

Detta betydde i sin tur att alla andra nämnder skulle ha kunnat få ansvarsfrihet vid kommunfullmäktiges sammanträde - om beslutet hade fattats så av kommunfullmäktiges ordförande.

Så frågan handlar mer om vad som är lägligt, lagligt eller olagligt. Lägligt var det ju att fakturahistorierna kommer upp när det är möjligt att kräva ansvar, laglighet eller ej beror på om man tycker att det är revisionsberättelsen som skickas tillbaka eller om det är ansvarsfriheten som prövas. Att jag anser att det är det senare det handlar om, hoppas jag framgår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar