tisdag 21 april 2015

Kommunen ska ta hänsyn till anhöriga

Katrineholms kommun tog ett steg mot att bli en anhörigvänlig kommun, när kommunfullmäktige besvarade motionen om att bli en anhörigvänlig kommun. Motionen hade jag och Anita Karlsson från Centerpartiet skrivit för att få en ökad förståelse för anhörigas situation när de arbetar för kommunen. Nu blev motionen besvarad med att denna vinkling ska tas med i de kommande kompetensförsörjningsplanerna och med tillhörande handlingsplaner.

Så hör löd mitt anförande i kommunfullmäktige:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här motionen handlar om anhöriga och om hur kommunen ser på anhöriga. Alla av oss är anhöriga på något vis. Vi kan ha barn, syskon, föräldrar, fastrar, mostrar, farbröder, morbröder, mormödrar, morfäder, farfäder, farmödrar och så vidare. Listan kan bli lång och då har jag ändå inte tagit med make, maka, sambo eller partner.

Det handlar om personer som står oss nära och som vi på olika sätt tar ett ansvar för.

När man pratar om anhöriga i kommunsammanhang så är det lätt att vi tänker på åldringar och det stöd som de kan behöva, för att det inte ska bli för tungt att bistå/vårda/hjälpa sin närstående. De har rätt till avlastning.

Det vi från Centerpartiet tar upp här i motionen är arbetsgivarperspektivet, alltså hur kommunen kan måna om sina anställda som är anhöriga.

Vi vet ju alla att det kan vara svårt att rekrytera personal inom olika områden. Vården och omsorgen är ett område, socionomer ett annat. Då kan det vara extra viktigt att ha en tilltalande personalpolitik, en politik som månar om anställda så att de tycker att Katrineholms kommun är en attraktiv arbetsgivare, en arbetsgivare som är mer attraktiv än sina konkurrenter.

I vår motion har vi inte pekat ut vad det är för förmåner som det kan handla om. Det skulle kunna vara en frikostig syn på tjänstledighet under vissa perioder eller möjligheter att använda arbetstiden mer flexibelt för att kunna följa med en faster till läkaren eller vad det nu kan vara. Arbetsgivaren – kommunen – ska helt enkelt svara bättre på de behov som finns. Med en sådan syn från arbetsgivaren kommer stressen att minska på den anhörige/anhöriga och därmed också minska risken för sjukskrivning eller att personen helt enkelt säger upp sig, för att den känner att den behöver vara nära sin anhörige.

Senast i går uttalade sig socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i DNom de ökande sjukskrivningssiffrorna och att krissamtal ska inledas med arbetsmarknadens parter. Här kan en väg vara att som arbetsgivare lätta lite på pressen för den som är anhörig och på så vis förhindra sjukskrivning och frånvaro från arbetet.

I motionen pekar vi på att detta att bli en anhörigvänlig arbetsgivare dessutom kan räknas hem i reda pengar.

Oavsett detta, så är frågan viktig. I svaret på motionen framgår att det inte är lämpligt att skriva in detta i personalpolitiska programmet, som var den plats som vi såg som den möjliga, när vi skrev motionen, men att det kommer med i de kompetensförsörjningsplaner med tillhörande handlingsplaner som nu tas fram.

Eftersom sakfrågan är viktigast, alltså att få med en ny syn på personalen i egenskap av anhörig, är jag nöjd med att motionen är besvarad och yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jag kommer noga att följa frågan, som också är en fråga om jämställdhet, då det fortfarande är flest kvinnor som tar på sig ansvaret att stödja anhöriga."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar