torsdag 9 april 2015

Mindre ensamt med Bertil-Bo

Igår och idag skriver lokaltidningen om en äldre man som inte får plats på kommunens äldreboende, trots att han är till åren kommen och krämporna börjar bli allt fler. Men värst är ensamheten.

Det är alldeles omöjligt att som utomstående bedöma om mannen är i behov av en plats. Allt brukar ju inte komma fram i en artikel och det är behoven som ska styra. Tyvärr är det nog så att kraven, vilket borde vara detsamma som behoven, blir högre ju färre lediga platser som kommunen har. Det är i grunden fel. Biståndet, alltså bedömningen av vilket stöd personen behöver, ska avgöras av tydliga kriterier, inte av hur ekonomin för stunden ser ut.

Centerpartiet har lagt förslag om att bygga ett "Bertil-Bo" i Katrineholm. Det är en sorts multihus med förskola, skola och äldreboende allt i ett. Ett hus där man inte skulle behöva vara ensam, om man inte ville det själv. Ett sådant hade passat perfekt för den som klarar en del av vardagsbestyren men inte alla och som dessutom känner sig ensam. Bygg Bertil-Bo! Det är inte försent att ombestämma sig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar