onsdag 3 mars 2010

Yttrandefrihet i Kina

Dagens Nyheters Torbjörn Petersson skriver i dag om hur kinesisk press gjort gemensam sak i kampen mot Hukou-systemet. I identiska ledare publicerade i 13 tidningar kräver tidningarna att apartheid-systemet ska avskaffas.

Hukou-systemet infördes av Mao för att inte fattiga bönder skulle söka lyckan i städerna. Bönderna hölls kvar på landsbygden genom sin mantalsskrivning. Den som var mantalsskriven på landsbygden hade sämre levnadsvillkor än den som var skriven i staden. Exempelvis gjordes skillnad på skolgången.

Dessa villkor lever alltså än i dag, trots att många registrerade "landsbygdsbor" lever i städerna.

Det är modigt av den kinesiska pressen att använda sig av yttrandefriheten i ett land som Kina. Men det som måste sägas, måste sägas. Det får inte förhindras av att det är enklare att låta bli. Det är alla verkliga publicisters drivkraft.

Att sedan ledartexterna på tidningarnas internetsidor efter några timmar var raderade får ses som ett ytterligare bevis på Kinas bristande yttrandefrihet och förmåga att tåla samhällskritiska synpunkter. Ett samhälle som inte tål kritisk granskning kan inte förtjäna att kallas demokratiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar