fredag 9 mars 2018

16.02 och ljuset på

Dagen efter Internationella kvinnodagen ska jag försöka summera min kvinnodag. Som Centerkvinna står jag helt bakom uppropet 16.02, vilket pekar på löneskillnaden mellan kvinnor och män. Den är så stor att en genomsnittskvinna får betalt fram till två minuter över fyra varje dag och sedan jobbar hon gratis, om man jämför med lönen för en man. Det är nästan en timmes skillnad.

För att minska skillnaden och komma till jämställda löner har en rad kvinnoförbund, fackföreningar och kvinnoorganisationer gått samman i att driva på för att förändra. Det sker på en mängd olika sätt, där ett är att väcka opinion i samband med 8 mars.

Jag hade möjlighet att medverka i Radio Sörmland i en diskussion om dessa frågor, om vad som behöver göras och varför det är som det är. Tyvärr så tystades våra röster, eftersom radiokanalen drabbades av tekniskt fel. Lite typiskt, eftersom det också är taggen för teknikernas samlingsnamn i #metoo-kampanjen. Huvudkraven är samma rätt till heltid och trygga anställningsformer, synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader, skärp diskrimineringslagen samt se till att det blir ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Efter radiointervjun var det dags att sätta ljuset på våldet i samhället och jämställdhetens betydelse för att nå ett tryggare samhälle. Vi var nog ett hundratal som tågade från Stortorget till kulturhuset Ängeln i Katrineholm för att i spåren av #Metoo tala om att vi inte accepterar våld och övergrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar