måndag 12 mars 2018

Målarmusslans återkomst

I somras var jag med och firade internationella vattenveckan i Björkvik, vid Yngarens strand. Dagen avrundades med ett skyfall, så det handlade verkligen om vattenförekomster på olika sätt.

En del av dagen ägnades åt livet i sjön och åt de musslor som bär tydliga tecken på vattnets status. Här nämndes om målarmusslan.Nu görs det stora satsningar i Sörmland på att återfå musselbestånden i tre åar. Länsstyrelsen berättar mer om projektet här.

Syftet med projektet är dels att återinföra en art i faunan som tidigare haft en naturlig plats där, dels att bidra till att ta upp näring ur vattnet så att det inte når Östersjön och ytterligare bidrar till övergödningen. Det är ett småskaligt projekt som kan ha stor nytta för den biologiska mångfalden och för vattenstatusen.

Projektet är så intressant att det även kan vinna pris bland EU:s Life-projekt.

Oavsett det, så är projektet högst lovvärt. Det ligger helt i linje med det som behöver göras för att få Östersjön till ett mer levande hav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar