fredag 16 mars 2018

Oj vilken näringslivsdag!

Vilken dag! Vilka föreläsare! Idag hade jag förmånen att delta på näringslivsdagen för företagare och politiker inom Katrineholm, Flen och Vingåker. Det är en tradition att kommunerna, Företagarna, Sörmlands Sparbank, Forum Flen och KFV Marknadsföring ordnar den tillsammans. Jag tror att det här var den bästa som jag har varit med om.

Formerna var de samma. Deltagarna kommer ganska tidigt för att fika innan programmet börjar och sedan kombineras föreläsningar med mingel och prisutdelning till Årets företagare.

Teo Härén höll ihop dagen och fick oss att ge ALLA stående ovationer. Detta för att föredragshållarna skulle göra sitt allra bästa. Ingenting är nämligen mer sporrande än att mötas av positiva förväntningar. Så vi förväntade oss och förväntade oss och föredragarna levererade.

Teo berättade om kreativa miljöer och hur man tränar sig i att bevara barnets nyfikenhet och sätt att tänka. Spännande!

Att linne är inne visade Hanna Jörnhammar prov på. Hon är en ung företagare som är ett mycket aktivt bevis på att allt är möjligt, men att det går lättare om det finns en omgivning som talar om att det som man gör är bra.

Günter Mårder är VD för Företagarna och gjorde en rejäl tidsresa för att visa vilka beslut och reformer som gjort Sverige till det som vi är idag. Innan reformerna drog svenskarna till Amerika för att söka sig en ny framtid. Genom fria näringsreformen, där kvinnor och män fick lov att starta näringsverksamheter var som helst, genom banklagar, järnväg och handelsavtal gynnades sysselsättning och export.

Nu behöver vi förädla den svenska modellen, menade Mårder och bad deltagarna att tänka sig in i framtiden och hur de vill att det egna livet ska utveckla sig för att sedan lägga fast vägen dit.

Gustav Stenbeck avrundade dagen med att prata om hållbart företagande. Det får inte vara något konstlat, utan något som företagen gör för att tjäna gröna, miljövänliga pengar p+å företagsamheten.

Mycket tänkvärt!Gustav Stenbeck förklarade varför det inte var någon smart idé att ta bort bacon från frukostmenyn.

Slutligen delade Företagarna ut priser till Årets företagare i de tre kommunerna. I Katrineholm är pristagaren Ulf Eriksson vid Katrineholms Hyrmaskiner, i Flen Manuel Walter vid Malmköpings Mekaniska Werkstad, och i Vingåker, Anders Bergelin, Elmontage i Vingåker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar