torsdag 1 mars 2018

Ett nytt ledarskap



Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige. Centerpartiets Kristina Yngwe gav exempel på exempel varför dagens regering behöver bytas ut vid valet i höst. Att bryta utanförskapet och att skapa trygghet i hela landet genom fler poliser och en tillgänglig sjukvård är två viktiga frågor. Men Kristina Yngwes verkliga hemmaplan är miljö- och klimatfrågorna.

- Sverige behöver grön tillväxt och vi behöver öka vår livsmedelsproduktion. Näringen behöver myndigheter som stöttar. Regeringen agerar tyvärr på ett annat sätt och aviserar högre skatt på diesel, handelsgödsel och bekämpningsmedel, höjningar som minskar lönsamheten och ökar sårbarheten i hela produktionskedjan.

Skogsbruket och äganderätten är också hotat genom Miljöpartiets sätt att se på skog som något att bevara i stället för något att använda, menade Kristina Yngwe.

- Skogsägarna är ju nyckeln till att utveckla skogens värden.

För från träfiber kan det bli bränsle, textilier, byggmaterial och mycket annat som har sin bas i den gröna kolatomen. Men vi måste också minska utsläppen från transportbranschen genom att byta bränslen. Det handlar dessutom om att göra konsumtionen hållbar.

Många frågor att driva alltså med siktet inställt på ett nytt ledarskap i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar