torsdag 18 februari 2016

Registrering är kränkande

Om bara några månader är det dags för Centerkvinnornas förbundsstämma. I år ordnas den i Umeå. I dag tog jag tåget till Stockholm för att tillsammans med förbundsstyrelsen i Centerkvinnorna sätta dagordningen fram till stämman.

Bland de givande punkterna på dagordningen fanns en som berörde Socialstyrelsen och aborter. En utredning har föreslagit att det ska bli tillåtet att föra register över aborter. Detta har tidigare ansetts integritetskränkande och har därmed inte varit tillåtet. Centerkvinnorna och de Socialdemokratiska kvinnorna tyckte i våra remissyttranden att det skulle förbli så. En kvinna som har valt att ta det steget, av olika skäl, ska inte behöva registreras. Kvinnan ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

Våra svar har tydligen provocerat Socialstyrelsen så till den grad att Socialstyrelsen önskat möta Centerkvinnornas förbundsledning, antagligen för att försöka tala oss till rätta.

Jag kan bara säga att det lär bli svårt, för att inte säga omöjligt. Det finns ingen anledning att införa registrering. Vill en myndighet arbeta för att minska antalet aborter, som ju i så fall måste vara anledningen till att de registreras överhuvudtaget, så är ett bättre sätt att öka informationen via Ungdomsmottagningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar