onsdag 3 februari 2016

Mitt vägbidrag

I dag blev det publicerat i Katrineholms-Kuriren, mitt vägbidrag i vägbidragsdebatten. Så här skrev jag:

"För oss i Centerpartiet är det solklart att både stat och kommun ska stötta de enskilda vägarna på landsbygden. De har precis den betydelse som Stig Karlsson beskriver i insändaren i K-K 27/1. I vårt lokala valprogram inför valet fanns detta med om kommunikationernas betydelse för landsbygden. Centerpartiet har också på riksplanet sett till att statsbidragen har höjts under vår tid i regeringen.

När förslaget om nya normer för de kommunala vägbidragen i Katrineholm var på väg upp på kommunstyrelsens dagordning i december, lyckades jag bromsa förslaget genom att ifrågasätta att förändringarna inte hade presenterats för berörda vägföreningar i kommunen. Det var rimligt, ansåg vi i Centerpartiet, att dessa föreningar fick lämna sin syn på saken, precis som andra föreningar får göra när deras frågor behandlas. Förslaget togs tillbaka och vägföreningarna fick en kort tid på sig att lämna in synpunkter.

Det förslag som kommunstyrelsen fattade beslut om nu i januari såg exakt likadant ut som det som lades fram i december. Kommunledningen hade hört, men inte lyssnat.

För Centerpartiet var det viktigt att ge kommunala bidrag till vägar på motsvarande grunder som Trafikverket ger, vilket Stig Karlsson också tar upp i insändaren, att budgetmedel ska finnas så att bidraget kan betalas ut årligen och att det ska räknas upp med lämpligt index. Vi vill också återställa bidraget till den nivå det hade innan det konfiskerades.

Så svaret från Centerpartiet är ett tydligt ja. Vi vill se ett permanent kommunalt bidrag till de enskilda vägarna i Katrineholms kommun.

Inger Fredriksson

gruppledare för Centerpartiet i Katrineholms kommun"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar