fredag 26 februari 2016

Ratade försökskaniner

I dag har jag varit försökskanin. Tillsammans med min partisyster Anita Karlsson testade jag det enligt uppgift förbättrade datastödet som ska användas vid kommunfullmäktiges sammanträde nu på måndag.

Vi var tre förtroendevalda kaniner samt lika många tjänstemän. De centerpartistiska kaninerna blev delvis ratade, eftersom vi inte ansågs ha uppdaterad teknik. Av den anledningen fungerade inte den tekniska lösningen så bra som den skulle ha gjort. Det var alltså vårat fel.

Trots detta lyckades vi logga in, begära ordet och rösta utan större svårigheter. Men sedan när vi skulle gå över till att titta på handlingarna, då slängdes vi ut ur systemet. Detta berodde självklart på att vi inte hade den uppdaterade tekniken. Alltså uppdaterade vi, vilket fick till följd att Anita Karlssons platta hamnade i moment 22 - den måste lösas upp med ett lösenord som inte fanns på plats - och för min del med att plattan saknade plats för de omfattande uppdateringarna som krävdes.

Slutsatsen av denna förmiddags övningar blev dock att allt kommer att fungera på måndag, när kommunfullmäktige samlas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar