söndag 28 februari 2016

Producenten ska ta ansvar

I en kretsloppsekonomi är det viktigt att producenten tar sitt ansvar för det som producerats. Centerpartiets miljöminister Olof Johansson var med om att ta fram kretsloppspropositionen som lade grunden för en rad reformer, bland annat slog den fast producentansvaret, alltså producentens ansvar för att produktens förpackning samlas in och förs tillbaka till kretsloppet.

Producenterna har tagit sitt allvar och det har satt sig hos de flesta konsumenter att förpackningar ska lämnas till återvinning.

Nu vill regeringen låta kommunerna ta över ansvaret för insamlingen, men lär inte få igenom sitt förslag i riksdagen- En majoritet i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott har nämligen enats om att det bättre sköts av branscherna själva.

Det är bra att regeringen körs över. En förändring skulle innebära att inarbetade vanor och system skulle brytas. Det skulle ta tid och kosta pengar innan nya system är på plats. Bättre är dock att skärpa målen och sätta press på producenterna att se till att ännu mer återförs till kretsloppet. Det är där som insatserna behöver göras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar