söndag 21 februari 2016

Tänk långsiktigt om Kullbergska

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm står på nytt inför hotet att det inte går att ordna en anestesijour, när de nuvarande läkarna går i pension. Konsekvensen av detta kan bli att sjukhuset har begränsade möjligheter att hjälpa till med akuta insatser.

Mot denna bakgrund är det viktigt att såväl den politiska landstingsledningen som ledningen för Kullbergska sjukhuset hjälps åt att hitta en lösning, så att anestesiverksamheten kan fungera långsiktigt och över dygnets alla timmar.

Det kanske kräver helt nya lösningar, än det som vi ser idag. Tänk långsiktigt och lösningsinriktat om Kullbergska, det är min uppmaning till de båda ansvariga ledningarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar