söndag 4 december 2011

Sverige behöver mål för jordbruket

I veckans nummer av tidningen Sörmlandsbygden, hade jag följande insändare införd:

Sverige behöver mål för jordbruket

Under mina snart två månader i riksdagen och som ledamot av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott har jag fått många rapporter om den svenska modernäringen. På många områden är jordbruket framgångsrikt. Samtidigt sjunker vår självförsörjningsgrad, när exporten ökar.

Sverige har satt upp mål för den ekologiska odlingen och på olika sätt fått den att växa mot det uppsatta målet.

För den moderna, miljövänliga odlingen och för jordbruket i övrigt finns inga uppsatta mål. Produktionen får fortsätta att minska. Konsumenterna har märkt detta bland annat genom bristen på svenskt smör i butikerna, vilket i sin tur beror på att mjölkproduktionen sjunker.

Sverige behöver sätta upp mål för det svenska jordbruket och arbeta mot dem. Det är riksdagens ansvar mot de svenska jordbrukarna och mot de svenska konsumenterna att göra det.

Inger Fredriksson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar