onsdag 5 april 2017

Alla jobb behövs

I dag fattade kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om att godkänna affären om dataföretaget Amazons etablering i Katrineholm. Jag var inte med om att ta det här beslutet, eftersom jag behövde sköta ett annat uppdrag, nämligen ledamotskapet i Presstödsnämnden.

Alla beslut som innebär att det kommer till nya jobb är bra. Katrineholm behöver fler arbetsplatser. Det är svårt att säga exakt vad etableringen kommer att innebära, men att det blir mer fart på det ganska ödsliga Logistikcentrum är bra. Det kan ju också tänka sig att en del av personalen som blev lediga efter Ericssons nedläggning kan ha den kompetens som efterfrågas. Det vore i så fall mycket bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar