fredag 13 mars 2015

Om alkohol, jäv och mutor

En rubrik ska alltid ha täckning i texten. I alla fall om det är en bra rubrik. Den här är inte bra, men har tyvärr täckning.

För 14 dagar sedan hade vi sammanträde med kommunfullmäktige i Katrineholm. Ett av ärendena handlade om vad som gäller för representation, mutor och jäv. Det blev dock mest en debatt om alkohol.

På måndag är det kommunfullmäktigesags igen. Den här gången ska vi göra olika val. Ett av valen är att utse kommunrevisor till kommunen fastighetsbolag KFAB.

Andra gånger har revisorerna inom sig utsett vem som ska göra vad. KFAB har under de senaste fyra åren granskats av Ebba Weijber som lika troget varje år har omtalat att underhållsnivån är för låg.

Inför valen på måndag har majoriteten, eller Socialdemokraterna, nominerat kommunrevisor Marita Bengtsson(S).

Det är en olycklig nominering. För det första kan majoriteten, eller Socialdemokraterna, inte gärna peka med hela handen och välja ut vem som ska granska vad. Det borde rimligen revisorerna få besluta inom sig. Att det rör sig om bostadsbolagen medför inget undantag.

Men än värre är risken för jäv. Det är bara fyra år sedan Marita Bengtsson själv var ordförande för KFAB. En del av de styrelseledamöters arbete som hon ska granska har hon själv haft kontakt med som ordförande för KFAB. Likadant är det med en stor del av de anställda.

Det kanske inte är olagligt, men det är definitivt onödigt och olämpligt.

Låt någon annan revisor ta sig an KFAB. Det vinner bolaget, kommuninvånarna och hyresgästerna på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar