onsdag 25 mars 2015

Om ersättare och öppenhet

Nu blev det en överskrift igen. Det handlar dock om ett av ärendena på dagens kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm. Kommunstyrelsen ska besluta om nya bolagshandlingar för att styra det gemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Förändringarna är allt annat än kosmetiska. Det handlar bland annat om att banta styrelsen och ta bort ersättarna (suppleanterna). Konsekvenserna av detta blir att färre får insyn i bolagets verksamhet. Förändringarna innebär också att bolagets öppenhet blir mer sluten, det vill säga att offentlighetsprincipen inte kommer att finnas uttalad längre i bolagsordningen.

Båda förändringarna innebär klara försämringar, som inte Centerpartiet kan stå bakom. Demokrati och öppenhet är styrkor, inte svagheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar