måndag 1 juni 2015

Miljöpartiets okunskap om kvinnors företagande

I helgens Eskilstuna-Kuriren och Södermanlands-Nyheter hade jag och Annika Qarlsson ett debattsvar infört angående skillnaderna mellan Centerpartiets och Miljöpartiets syn på kvinnors företagande.

Så här skrev vi:

"Miljöpartiets riksdagsledamöter Annika Hirvonen och Marco Venegas skriver i E-K 13 maj att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och för att nå dit är den ekonomiska politiken det viktigaste verktyget. Samtidigt raljerar de över Centerpartiets syn på företagande och jämställdhet. Förstår inte MP att kvinnors företagande är avgörande i det här sammanhanget?

Män har mer makt och inflytande än kvinnor. Markant fler män än kvinnor är höginkomsttagare, företagare, styrelseordföranden och styrelseledamöter i både statliga och privata bolag. Kvinnor har lägre löner än män även om skillnader som beror på ålder, utbildning, sektor, yrke och arbetstid räknas bort. En genomsnittlig man tjänar 3,6 miljoner mer över livet än en genomsnittlig kvinna.

Kvinnor driver inte företag i samma utsträckning som män, satsar inte lika mycket pengar eller tid på sina företag och har svårare att få lån beviljade för sitt företagande. Kvinnors företag växer inte lika snabbt och mycket som mäns. När kvinnor innehar ledande positioner i näringslivet – även i mindre företag – blir de successivt aktuella för andra ledande uppdrag. Att driva företag kan på så vis vara karriärdrivande i sig.

Centerpartiet vill se över föräldraförsäkringen för ett mer jämställt uttag och för förbättringar för företagare, bland annat i enlighet med socialförsäkringsutredningens förslag, där samma regler ska gälla för företagare oavsett företagsform, inklusive kombinatörer. Då stärks flexibiliteten och tryggheten, framför allt för kvinnors företagande.

Sverige behöver fler kvinnor som driver företag. Kvinnors företagande påverkas positivt av RUT och LOV. Det ska vara möjligt att driva företag, det vill säga tjäna pengar på sitt företag, även inom kvinnodominerade sektorer som vård, skola och omsorg. Utan privata aktörer inom välfärden blir det mindre chans för kvinnor som arbetar inom offentlig sektor att byta arbetsgivare och därmed att påverka sin lön. LOV, lagen om valfrihet, ger möjlighet att starta välfärdsföretag inom vård och omsorg.

Centerpartiet vill förstärka RUT och LOV ekonomiskt och till att omfatta fler tjänster som köps till hushållen. Ett förstärkt och breddat RUT-avdrag minskar den svarta marknaden. En svart marknad där speciellt utsatta migranter, ofta kvinnor, inte bara utnyttjas till låga löner utan även utsätts för sådant som sexuella övergrepp.

Centerpartiets jämställdhetspolitik bygger på liberal feminism. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den man är och att ta ansvar för de val man gör. Vänsterfeminismens kollektivistiska tvång och plakatpolitik förändrar inte de gamla ojämställda strukturerna från grunden. Centerpartiets väg leder däremot till verkliga resultat för jämställdheten, fler ledande kvinnor, ökad företagsamhet bland kvinnor och ekonomisk frihet för såväl kvinnor som män.

Annika Qarlsson

Riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson (C)

Inger Fredriksson

Ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar