onsdag 3 juni 2015

"Gärna kvotering - men inte här?"

Rubriken saknar nästan täckning. Det gillar jag inte. Jag gillar heller inte kvotering. Alla vill nå sin plats på grund av sin kompetens. Men det är också viktigt att kunna SE kompetens var än den befinner sig.

Annika Qarlsson (C) och hennes riksdagskollega Helena Lindahl (C) skriver i Katrineholms-Kuriren om statsminister Stefan Löfvens hyckleri när han å ena sidan leder en regering som hotar med lagstiftning om kvotering för bolagsstyrelserna, å andra sidan finner att någon kvotering behövs inte i den egna partistyrelsen, där kan männen dominera utan att ifrågasättas.

Så visst - här gäller dubbelmoralens "Gärna kvotering - men inte här!".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar