torsdag 3 maj 2012

Pressfrihetens dag

Har vi en fri press i Sverige? Är det självklart med fri press?

I dag firas pressfrihetens dag. Det är alls inte självklart med pressfrihet, att man har rätt att starta och driva tidningar och andra medier, att man har rätt att meddela sig till pressen med mera.

Man måste dock komma ihåg att det finns en annan sida av pressfriheten. Media har ingen skyldighet att publicera allt. En ansvarig utgivare avgör vad som ska publiceras (sändas) och vad som inte ska det. Med frihet följer ansvar.

Pressfrihet kräver en mångfald, så att många olika uppfattningar kan komma till tals.

Det finns all anledning att diskutera pressfrihet också i Sverige, så att vi är rädda om de förmåner vi har att leva i en demokrati, där fria och oberoende media är en av grundförutsättningarna.

Sedan ska vi förstås inte glömma alla dem som sitter fängslade runt om i världen för att de försökt att påtala orättvisor genom att beskriva dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar