lördag 20 maj 2017

Välförtjänta Strängnässtiftare

Veckan har gått i fullmäktigesammanträdenas tecken. Det sista var igår, då stiftsfullmäktige möttes på Stjärnholm för att hålla sitt årliga, vårliga sammanträde där fjolåret läggs till handlingarna.

En annan viktig fråga är att dela ut pris till Årets Strängnässtiftare. I år delades det ut till stiftets första kvinnliga präster. Ja, de benämndes just så "kvinnliga präster" när det begav sig för 42 år sedan. Eva Karlsson och Karin Karlberg, båda med rötterna i Södertälje och kyrkoherdar, berättade om vägen till prästvigningen i Strängnäs stift och det fortsatta arbetet.

Jag kände mig extra stolt som centerkvinna, eftersom jag vet att vår Märta Leijon hade avgörande betydelse i frågan om att även kvinnor skulle få lov att bli präster.

Eva Karlsson och Karin Karlberg gick före så att andra kvinnor kunde komma efter i Strängnäs stift. För detta förtjänar de stort tack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar