onsdag 17 maj 2017

Inget gehör för samhällsbyggnadsnämnd

Nej, det gick inte att beveka majoriteten om det förnuftiga att införa en samhällsbyggnadsnämnd i Katrineholm. De röstade ner Centerpartiets motion.

Jag sa följande i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Vi ledamöter här i fullmäktige lägger motioner för att vi vill förbättra. Den här motionen från mig och Centerpartiet om att bilda en samhällsbyggnadsnämnd la vi för att vi såg att kommunen kan arbeta bättre med en annan och tydligare organisation. Det är viktigt, tycker vi i Centerpartiet, att man kan följa politiska beslut och förstå vem som tar vilka beslut och varför. Idag har vi en samhällsbyggnadsförvaltning som tjänar tre olika nämnder. Den ska jobba en del för service- och tekniknämnden, en del för bygg- och miljönämnden och resterande för kommunstyrelsen. Det blir otydligt om vem som gör vad och det finns stor risk för att det finns ett ingemansland, som ingen beslutar över.

Nu ska dessutom turismfrågorna överföras till samhällsbyggnadsförvaltningen och det blir ytterligare frågor som borde få en tydligare styrning.

Den här motionen, som i allra högsta grad berör service- och tekniknämnden och bygg- och miljönämnden har beretts av Göran Dahlström och Lars Härnström. Den behövde inte ens skickas ut på remiss till berörda nämnder, utan besvaras med ett ”vi har bestämt oss, vi gör inga förändringar”.

Jag tycker att det är ett ohederligt sätt att behandla den här motionen. Ni kunde väl åtminstone ha ägnat en liten tanke åt innehållet. Är det verkligen bästa sättet att styra en kommun, att låta samhällsbyggnadsfrågorna ligga på tre olika nämnder? Är det inte så att det blir frågor som ramlar mellan stolarna och som aldrig får en politisk beredning? Hur har det gått med Skills farhågor? Varför vågar ni inte ens argumentera för att det skulle finnas någon poäng med att sprida frågorna på olika nämnder, vilket ju är fallet idag?

Det är inte något konstigt med att inrätta en samhällsbyggnadsnämnd. Det är snarare tvärt om – det är ganska vanligt med en sådan organisation. Det finns exempelvis i Flen och i Strängnäs och det fungerar alldeles utmärkt.

Nej, visa RESPEKT för förslag som kommer från andra håll än från majoriteten och se till att de bereds på ett seriöst sätt. Visa ÖPPENHET för att tänka på ett annat sätt. TYDLIGHET, så att kommuninvånarna kan se vem som fattar beslut om vad och utkräva ansvar och så TILLIT till att våga pröva göra på ett annat sätt än vad kommunen gör idag, men som andra kommunledningar har funnit fungerar väl.

Det blev RÖTT som brukar vara rätt i andra sammanhang.

Jag yrkar därmed BIFALL till Centerpartiets motion."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar