tisdag 2 maj 2017

Saknar uppfattning om resursfördelning?

För snart en vecka sedan samlades kommunstyrelsen i Katrineholm för att fatta en rad beslut. Till de viktigare besluten hörde att visa hur mitt parti vill använda kommunens medel i nästa års budget genom att ge uppdrag till nämnderna och fördela ramarna, alltså hur stor del av den totala budgeten som nämnden får använda och planera sin verksamhet utifrån.

Allt är inte klart i april månad om hur förutsättningarna kommer att se ut under 2018, men det ger en viktig vink om vad vi som partier vill satsa på.

Jag lämnade in Centerpartiets förslag under tisdagen, så att de flesta i kommunstyrelsen skulle kunna läsa och begrunda våra förslag, som i och för sig inte skiljer sig så stort från tidigare års förslag. Vår inriktning är dock att det behöver satsat mer på de äldre.

Flera partier i oppositionen hade också gjort jobbet och kunde rösta på sina egna förslag när ärendet behandlades. Men inte Sverigedemokraterna. Partiets företrädare, som är arvoderad som gruppledare, valde att inte delta i beslutet. Han röstade alltså varken ja eller nej till något annat förslag eller lade fram ett eget. Jag tycker att det går att kräva lite mer av ett parti som har representation i alla nämnder, som har partistöd och utbildningsstöd, utöver gruppledarens arvodering. Det kan ju inte saknas resurser att göra en fördelning och skriva en text. Eller att helt enkelt säga att majoriteten gör ett bra jobb.

Eller är det så enkelt att SD saknar uppfattning om hur resurserna ska fördelas? Säg det då. Passa inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar