onsdag 15 mars 2017

Orättvis fördelning

Idag har vi haft personalutskott i Katrineholms kommun. Det är ofta sammanträden där vi ledamöter fattar beslut i bred enighet. Men inte idag. Bland dagens ärenden fanns en punkt om de löneprioriteringar som kommunen vill göra. Inga handlingar hade kommit om detta, trots att majoriteten, Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) för flera dagar sedan presenterat att majoriteten vill satsa extra på att höja lönerna för sjuksköterskor och lärare.

Vi ledamöter fick ärendet utdelat på bordet under sammanträdets gång. Vi fick dessutom ett nytt, muntligt förslag till beslut från ordföranden.

Det är under all kritik att få ett underlag till ett tiomiljonersbeslut på det viset. Hur som visade det sig att de lärare som inte fått del av det statliga lärarlönelyftet nu skulle få höjda löner fördelade över hela gruppen. Men den andra gruppen, bestående av sjuksköterskor och andra vårdande yrken skulle få den extra lönehöjningen fördelad efter förhandling och utan givna kriterier. Det tyckte jag var orättvist och yrkade att även dessa lönemedel skulle användas för en generell höjning till den utvalda gruppen.

Förslaget röstades ned och jag fick reservera mig för Centerpartiets räkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar