söndag 5 mars 2017

Laddar för fler laddstolpar

I veckan lämnade Centerpartiet in en motion som ska göra att det blir fler laddstolpar i Katrineholm. Vi vill att alla detaljplaner som antas eller görs om har med tankar om laddstolpar.

Så här skriver vi i motionen:

!Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Planer för fler laddstationer

En förklaring till varför det inte finns fler elbilar i Sverige är bristen på ställen att ladda dem. Det beror i sin tur på att elbilarna är få. Därmed uppstår ett oönskat moment 22.

Det ställs höga krav i samhällsplaneringen att integrera och skapa förutsättningar för hållbara transporter, förnybara energikällor och miljöhänsyn när nya områden planeras. Då är det viktigt att arbeta med både långsiktiga visioner och kortsiktiga handlingar. Centerpartiet vill att Katrineholms kommun genom att införa bestämmelser i detaljplaner bidrar till att påskynda utvecklingen av hållbara transporter.

Enligt uppgift från Energimyndigheten sker huvudelen av den överförda energin, ungefär 80-90 procent, vid icke publika, i många fall enskilda, parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter för att det ska bli möjligt att öka antalet laddfordon.

Eftersom ett fordon står parkerat 95 procent av tiden och det oftast är vid bilägarens ordinarie parkeringsplats, till exempel vid hemmet eller företagsparkeringen, är det lämpligt att placera laddstationen där. Oftast är det parkeringsplatsen som används på natten som används i störst utsträckning. Det kan gälla parkeringsplatser som tillhör en bostadsrättsförening, vid ett hyreshus, villa eller en företagsparkering. När el finns framdragen är det relativt enkelt att installera uttag för laddning av elfordon.

Centerpartiet yrkar:

Att i varje ny detaljplan, såväl för bostäder som för verksamheter, införs bestämmelser om installation av och förberedelser för laddstationer för elfordon.

Katrineholm 27 februari 2017

Inger Fredriksson (C) Sten Holmgren (C)

Ann-Charlotte Olsson (C) Anita Karlsson (C)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar