fredag 24 februari 2017

Slöseri med skattemedel

Om man har pengar, så behöver man inte använda dem och om man inte har pengar, då behöver man inte ta dem från andra.

Precis så tycker jag att det är med Katrineholms kommun, när en del beslut ska fattas. I onsdag tog majoriteten i kommunstyrelsen, Socialdemokraterna och Moderaterna, beslut om 16,5 miljoner kronor för att bygga om en del av den gamla genomfarten. Pengarna skulle användas till den körsbärsdal vid Talltullen, som kommunalrådet Göran Dahlström (S) och avgående samhällsbyggnadschefen Lars Hågbrandt presenterar i dagens Katrineholms-Kuriren.

Det fanns en del pengar avsatta i majoritetens budget till detta, men de räckte inte till de storslagna planerna. Därför togs pengarna från en annan tänkt ombyggnad som nu inte skulle bli av.

Det låter ju vällovligt, men varför bygga om något som ganska nyligen har byggts om och som fungerar allt bättre, då trafikströmmarna faktiskt redan har tagit andra vägar?

Dessa investeringsmedel skulle kunna göra bättre nytta på andra ställen i kommunen. Vi vet att stora investeringar väntar med nya skolor och äldreboenden. Det är samma pengar som det handlar om, skattepengar från kommuninvånarna. Varje krona ska läggas där den gör mest nytta. Det är vårt ansvar som kommunpolitiker att se till att det blir så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar