onsdag 15 februari 2017

Polisen är statens ansvar

Kommunalrådet Göran Dahlström (S) är van att skapa rubriker. I dagens Katrineholms-Kuriren talar han för att vinsten i kommunens bokslut för 2016 ska användas till att betala lön till lokala poliser.

Självklart har kommunens invånare rätt att känna sig trygga i Katrineholm. Men det är inte kommunens sak att finansiera polisnärvaron genom statsbidrag eller kommuninvånarnas skattepengar och avgifter. Det kommunalrådet skulle kunna göra är att prata med sin närmaste riksdagsman, Arbetarkommunens ordförande Fredrik Olofsson, tillika ordförande i Finansutskottet, eller med ansvarig minister Anders Ygeman. För det är regeringen som har ansvaret för anslagen till Polisen och för styrningen av den.

När kommunen visar plusresultat, så ska det investeras i framtiden. Det kan innebära att pengarna läggs på att bygga trygghet genom aktiviteter i civilsamhället - i föreningar, studieförbund och församlingar - och att de satsas på människorna som lever i Katrineholm. I Centerpartiets budget fanns mer medel till föreningslivet och till mer öppethållande på ungdomsgårdarna. Det är långsiktigt bättre än att försöka betala en annans nota med andras pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar