söndag 5 februari 2017

Se hästgödselns värde

Dagens Nyheter gör idag en stor nyhet av att många hästhagar läcker fosfor till Östersjön och andra vattendrag. Hästen har blivit en miljöbov, konstaterar tidningen.

Det är naturligtvis aldrig bra med näringsämnen på fel plats. Men i stället för att se det som problem, så borde det vara en tillgång. Fosfor är ett viktigt näringsämne, som behöver föras tillbaka till kretsloppet. Hästgödsel har i alla tider varit en förnämlig produkt som grund i drivbänkar och liknande. Om mängden blir för stor för att avyttras till hobbyodlare eller jordbrukare med spridningsareal, så kan den lämpligen bli råvara i biogasanläggningar.

Vi måste på alla sätt sluta kretsloppen och det är högst rimligt att hästhållningen granskas. Men det är bättre att ta till vara på gödseln än att se den enbart som ett problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar