tisdag 17 april 2018

Mer resurser behövs till de äldre

Det blev ett långt fullmäktige igår, när bokslutet för 2017 skulle behandlas. I mitt anförande tog jag bland annat upp Vård- och omsorgsnämndens underskott. Här följer mitt anförande i sin helhet:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Så är vi här igen för att blicka bakåt för att kunna se framåt och göra de förbättringar som krävs för att göra Katrineholm bättre – HELA Katrineholm bättre.

Centerpartiet konstaterar, som många andra här i debatten, att de redovisningsmässiga minussiffrorna har flyttats från Socialnämnden till Vård- och omsorgsnämnden. Att socialnämnden fått ”rätt” budget är glädjande. Däremot oroar Vård- och omsorgsnämndens underskott om drygt 30 miljoner.

30 miljoner snyter man inte ur näsan hur som helst, även om det är en bråkdel av det totala anslaget.

I vår budget för 2017 hade vi ett större anslag till äldreomsorgen. Inte 30 miljoner, men mer än majoriteten. Och vi följde upp det i vår budget för 2018.

En annan del av underskottet kommer från assistansersättningarna och där tycks det som om regeringen får backa om förutsättningarna och ta en större del av det ekonomiska ansvaret. Det är nödvändigt.

Centerpartiet tror inte att det enbart kommer att gå att spara och organisera sig ur de ekonomiska problemen. Det kommer i så fall att drabba de äldre och funktionsnedsatta som behöver kommunens hjälp. Vi måste anslå mer resurser för att möta behoven och vi behöver se till att organisationen fungerar väl och att personalen orkar med att göra sitt jobb.

För att prata bildspråk. Det går ju inte att sluta ge kon mat, bara för att den ska mjölka mer.

Centerpartiet kommer att följa detta noga, så att de som behöver hjälp kommer att få det och med god kvalitet.

Det finns många områden i ett bokslut som är värda att uppmärksamma. Resultaten i skolan är en förutsättning för att fler ska komma in i samhället på bästa sätt genom utbildning och jobb. Vissa framsteg har gjorts, men det finns mer att göra för att ge varje elev det stöd som krävs för att hitta vägen till kunskap.

Positivt är också bredbandssatsningen på landsbygden som gör att snart kommer de allra flesta som vill ha snabb uppkoppling med fiber också att ha det.

Annars är det som vanligt i årsredovisningen mest text om satsningar i centrum. Vi i Centerpartiet ser fram emot att vår motion om servicepunkter ska bli verklighet. Då kommer det att finnas mer att skriva om som gäller HELA kommunen.

Med detta yrkar jag bifall till

Årsredovisningen och punkterna 1, 2 och 4 samt avslag på punkt 3 till förmån för de investeringar och exploateringar som föreslagits i Centerpartiets budget för 2017 – alltså samma yrkande som i kommunstyrelsen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar