måndag 23 april 2018

Grönt avdrag är vägen framåt

Idag skriver jag i Katrineholms-Kuriren om Centerpartiets förslag om ett grönt avdrag för miljöinvesteringar. Det är så vi kan stimulera utvecklingen och få fler att investera klokt, utan att behöva invänta stöd från myndigheterna.

Jag var detta på spåren redan 2011, då jag motionerade till partistämman om ett snarlikt stöd, som jag valde att kalla ett MiljöUTvecklingsavdrag, MUT-avdraget.

Så här löd motionen:

"Motion till partistämman

Inför MUT-avdrag

Yrkande:

Centerpartiet ska arbeta för införandet av ett MUT-avdrag – MiljöUTvecklings-avdrag.

Motivering:

Allt sedan Centerpartiet lade den första miljömotionen i Sveriges riksdag på 1960-talet har partiet varit pådrivande i utvecklingen för en långsiktigt hållbar miljö.

Vi har enträget arbetat för att göra det enkelt för människor att leva miljövänligt och vi föredrar att använda morötter hellre än piskor i miljöarbetet för att förändra beteenden i mer miljövänlig riktning. Ett exempel på detta är den införda miljöbilspremien.

Centerpartiet måste fortsätta att använda ”morotsvägen” i miljöpolitiken. Nästa steg kan därför vara att införa ett MUT-avdrag, MiljöUTvecklings-avdrag. MUT-avdraget ska vara konstruerat på samma sätt som RUT-avdraget, det vill säga att det ska motsvaras av ett avdrag på skatten.

MiljöUTvecklings-avdraget ska kunna användas till privatpersoners investeringar i fastigheter som minskar energianvändningen eller bidrar till en mer miljövänlig energiförsörjning. Det kan exempelvis röra sig om att installera solceller, vindanläggningar, miljövänliga toalettsystem och så vidare. Avdraget ska helt enkelt stimulera att göra egna insatser för miljöns bästa.

Katrineholm 24 februari 2011Inger Fredriksson
Katrineholms
Centerpartiavdelning"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar