lördag 14 april 2018

Ett tal rätt i tidenIdag hade jag förmånen att hälsa centervänner från hela Sörmland välkomna till Katrineholm, eftersom distriktet valt att lägga sin stämma hos oss. Extra roligt var det att helt naturligt kunna knyta ihop blusen, förlåt påsen i ett superaktuellt inlägg.

Centervänner,

Varmt välkommen till Katrineholm! Sällan har vi legat mer rätt i tiden än nu. Svenska Akademien är i kris. Men vem var först med att lämna? Jo, Kerstin Ekman. Hon har sina rötter i Katrineholm. Här finns Opposition och kvinnokraft!

Ifjol jubilerade Katrineholm och firade 100 år. De stora som nämns är Kullberg, Grönkvist och – Fredriksson.

Kullberg lever vidare i Kullbergska huset mitt emot stadshotellet och i Kullbergska sjukhuset. Grönkvist känner vi igen i Gröna kulle, kommunens stadshus, och i SKF och kullager.

Och Fredriksson ägnade sig åt träförädling.

Men kvinnorna fanns med både bakom och framför. Kerstin Ekman skriver om dem i sin stadtriologi som i sommar får liv i musikföreställningen ”Kvinnorna och staden” som spelas 4-22 juli vid Perrongen – Lokstallarna som också ligger ett stenkast härifrån.

De som sätter upp föreställningen är Fogelstad Musikteater, som i sin tur har sitt ursprung i den stolta historien kring Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad i Julita. Medborgarskolan hade som främsta uppgift att rusta kvinnor att ta vara på sin rösträtt så att de också blev valda som företrädare.

Sådant håller vi på med i Katrineholm. Vi fastnar inte i historien eller träter om vem som ska sitta på vilka stolar – vi vill Framåt!
Än en gång välkommen till Katrineholm alla centervänner i hela Sörmland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar