måndag 12 februari 2018

Plast på rätt plats

Ikväll samlas kommunfullmäktige i Katrineholm på Safiren för sitt februarisammanträde. Det är en ovanligt kort dagordning, men några punkter finns förstås att avhandla. Fullmäktige ska anta handlingsplan för dagvatten och jag och Centerpartiet vill få in i den att konstgräs inte ska förekomma i miljöer som är tänkta att ta hand om dagvatten. Eller i klartext - bort med gräset i gaturummet! Det hör inte hemma där, om ytan ska användas för avvattning och "avgiftning".

I kommunstyrelsen var Centerpartiet ensamma om denna tanke. Jag får se hur det går i kommunfullmäktige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar