tisdag 3 april 2012

Lika värde och rättigheter

Katrineholms-Kuriren tar i dag upp på ledarplats och på nyhetssida oppositionsrådet Ewa Callhammars och kommunalrådet Göran Dahlströms senaste uttalande i invandrarfrågan. Callhammar bröt mot partiledningen i landstinget, när hon uttalade sig mot att papperslösa skulle få specialistsjukvård och Dahlström har sedan länge fört en kamp riktad mot somalier och de kostnader de för med sig när de kommer till Katrineholm. Nu tycker SD-politikern Kenneth Malm att detta är bra.

I denna politiska röra är det skönt att kunna slå fast att Centerpartiet står för alla människors lika värde och rättigheter. Om vi grupperar människor, så blir det problem. Om vi ser individerna finns det möjlighet att se lösningarna.

Om detta har jag skickat in ett debattinlägg till Katrineholms-Kuriren tillsammans med kommunkretsens ordförande Sten Holmgren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar