söndag 3 april 2011

Bland avslag och reservationer

Kommunstyrelsen i Katrineholm i veckan gav upphov till en rad avslag och som följd därefter en hel del reservationer för mig som Centerpartiets representant i styrelsen.

Jag reserverade mig bland annat mot att kommunstyrelsen ska ges all makt över de pengar som öronmärks av 2010-års resultat. Dessa vinstmiljoner ska användas till: "Välfärdsutmaningar" och "Tillväxtprojekt".

Det är ganska vida ramar som ska tas i en kommunstyrelse, där allmänheten saknar insyn och där alla partier inte är representerade.

Så här skriver jag i reservationen:

"Om Årsredovisning och bokslut för Katrineholms kommun

Av kommunens resultat för 2010 föreslås att 12 miljoner öronmärks för välfärdsutmaningar och 5 miljoner öronmärks till tillväxtprojekt. Dessa medel ska kommunstyrelsen, enligt förslaget, kunna förfoga över.

Kommunstyrelsen ges mycket vida ramar att tolka vad som är en välfärdsutmaning och vad som är ett tillväxtprojekt. Då det handlar om ett relativt stort anslag, anser jag att användningen av medlen ska beslutas av kommunfullmäktiges ledamöter. Det ger allmänheten insyn i besluten och det ger samtliga partier som är invalda i kommunfullmäktige möjlighet att vara delaktiga i debatten om hur pengarna bäst ska användas.

Av den anledningen lade jag förslaget att kommunfullmäktige ska besluta om hur de öronmärkta medlen ska användas.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande, reserverar jag mig mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar