söndag 20 maj 2018

Har namnfrågan snurrat färdigt?

Även förslag som fått ja kan ta sin tid att verkställa. Till kommande fullmäktige undrar jag över hur det har gått med frågan om att namnge kommunens rondeller.

Så här lyder frågan till Cecilia Björk:

"Interpellation till kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S)

Har namnfrågan snurrat färdigt?

Vid fullmäktiges sammanträde 15 augusti 2011 bifölls min och Centerpartiets motion om namngivning av rondeller. De flesta rondeller har redan ett etablerat namn, men det blir lättare att göra vägbeskrivningar om rondellerna också har ett officiellt namn.

Kommunfullmäktige gillade som sagt idén och uppdrog till ”byggnadsnämnden att ta fram namn på kommunens infartsrondeller. Detta ska ske i samverkan med service- och tekniknämnden, kultur- och turismnämnden samt Trafikverket.”

Mycket har hänt sedan beslutet fattades, men de flesta händelserna hör samman med omorganisation av nämndernas verksamhet. Sakfrågan, att kommunfullmäktige har fattat beslut om att ge rondellerna namn och skyltning, har vad jag har sett inte blivit löst.
Fortfarande är det aktuellt att namnge och skylta upp rondellerna så att det blir lättare att hitta.

Eftersom en del nämnder bytt ordförande under den tid som gått sedan beslutet fattades, vänder jag mig till kulturnämndens ordförande för att få ett svar.

Jag vill fråga kulturnämndens ordförande Cecilia Björk (S) följande:

När får Katrineholms rondeller sina officiella namn?

Katrineholm 17 maj 2018

Inger Fredriksson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar