lördag 5 maj 2018

För allas lika värdeIdag avgår Katrineholms andra Pridetåg. Klockan 15 är det avmarsch från Stadsparken. Jag och Centerpartiet kommer att vara med. Vi står upp för alla människors lika värde och rättigheter. Det handlar om rätten att få vara den man är - fullt ut och så länge som du inte tar din frihet på andras bekostnad.

Frihet är att kunna leva i trygghet. Det finns olika sorters trygghet. Det finns den som handlar om att ha mat för dagen, ett hus som inte är sönderbombat eller omgivet av minerad mark och där du vet vilka besökarna är som knackar på din dörr och att det inte är någon som vill ta med dig till ett förhörsrum.

Det är bristen på den sortens trygghet, att ditt "hemma" inte längre har någon framtid som gör att du flyr för att försöka söka en ny framtid i ett annat, säkrare land.

Sverige har varit en tillflyktsort. Vi har öppnat vårt land för att hjälpa dem som behöver det, för människor som flytt undan förtryck, krig, diskriminering och otrygghet. Sverige och svenskarna har visat medmänsklighet. Inte alla och inte alltid, men väldigt många och ofta.

Nu vill Socialdemokraterna med statsministern i spetsen i stort göra helt om. Det är sorgligt, det är hårdhjärtat, det är långt ifrån hur det solidariska parti som jag vill känna igen brukar uppträda.

Sverige behöver medmänsklighet framåt. Vi måste ställa krav och förbättra de system som inte fungerar perfekt, men det är något helt annat än att bygga murar och stänga ute.

Det här handlar också om alla människors lika värde. Om rätten att få sina asylskäl prövade och om möjligheten att få skydd och en ny framtid.

Medmänsklighet för Sverige framåt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar