måndag 5 juni 2017

Stoppa mikroplasterna

Håll Sverige Rents VD Johanna Ragnartz skriver i Katrineholms-Kuriren om organisationens arbete för ett renare hav. Idag på den Internationella Miljödagen startar också en stor konferens om havsmiljön i New York, så frågan är i allra högsta grad aktuell.

Problemen med plastskräp är stort. Dels finns det plast som flyter runt och landar på våra stränder, dels finns det plast som inte syns med blotta ögat, så kallade mikroplaster, som kan ta sig in i näringskedjan om de felaktigt uppfattas som mat. Så det finns många skäl att plocka bort plast och annat som skräpar ner vårt hav.

Vi måste alla ta ansvar som konsumenter för detta. Vi kan inte säga att det är någon organisations ansvar att ständigt städa stränder för det synliga skräpet. Vi måste se till att det inte uppkommer.

Ett steg är att inte köpa produkter som innehåller mikroplaster, se till att annan plast används så lite som möjligt och går till återvinning när plasten inte behövs längre.

I veckan fattade kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om en motion som jag och Centerpartiet lagt om att kommunen ska sluta köpa in hygienprodukter och rengöringsprodukter som innehåller mikroplaster samt att kommunen ska informera kommuninvånarna om mikroplasternas miljöpåverkan.

Det borde inte vara så svårt att bifalla detta krav, men majoriteten väljer att anse den besvarad, det vill säga att det redan sker det som krävs i motionen. Men så är det ju inte. Kemikalieplanen är inte beslutad ännu och de förslag som kanske kommer är inte på plats.

Havet kan inte vänta. Det behöver vårt stöd omgående. Fortfarande finns det möjligheter för majoriteten att ändra sig, så att vi från kommunens sida kan göra vad vi kan för att stoppa tillflödet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar