tisdag 17 juli 2018

Viktigt använda fosforn

Miljöminister Karolina Skog skriver tillsammans med företrädare för miljö- och återvinningsindustrin på DN Debatt att att fosforns kretslopp måste slutas. Ja, de skriver inte riktigt så, men det handlar om att vi inte hela tiden kan bryta ny fosfor till växtodlingen, utan att vi måste återvinna den fosfor som vi har fört in i kretsloppet om och om igen.

Artikeln handlar om den återvinning som görs vid avloppsreningsverk för att återföra fosforn till odlingen.

Det är självklart lovvärt. Fosfor är en ändlig resurs och fosfor på fel ställe kan bidra till övergödning av havet.

Miljöministern skulle gärna få se och besöka försöket i Öljaren, Julita, där bottnen ska dammsugas på fosfor i ett projekt som kommunen medverkar till. Det kan också vara ett sätt att sluta kretsloppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar