onsdag 18 juli 2018

Rätt till deltid

Vår räddningstjänst är beroende av skicklig personal. En viktig del av brandkåren är deltidsbrandmännen. Det är svårt att rekrytera och jag och Centerpartiet har därför lämnat in en motion om att kommunen ska uppmuntra och ge praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Så här skriver jag i motionen:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Rätt till deltid

Runt om i Sverige rasar nu, i sommartider, otaliga skogsbränder. Detta samtidigt som räddningstjänstens ordinarie personal måste få ta ut sin semester. Därtill kommer att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän, den reservstyrka som rycker in och förstärker vid större larm. Brandmännens riksförbund beräknar att det saknas bortåt 2.500 deltidsbrandmän över hela Sverige.

Det kan finnas många orsaker till att det blivit svårare att rekrytera. Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar. Därför är det viktigt att kommunen har en välvillig inställning till de anställda som vill arbeta deltid och rycka in och ut som komplement till den vanliga tjänsten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Katrineholm 18 juli 2018

Inger Fredriksson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar